Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten.

Redan när en verksamhet planeras bör god ergonomi genomsyra utformningen och inredningen av lokalerna och arbetsplatserna. För att må bra och kunna prestera bra i arbetet måste det finnas tillräcklig variation i rörelse och belastning och möjlighet till återhämtning.

För att organisera arbetet så att det blir bra för alla anställda, kan man behöva fundera över om kvinnor och män har samma möjligheter till varierad belastning och om det finns arbetstagare som behöver särskild anpassning av arbetet. Organiseringen av arbetsinnehåll, arbetstider och löneformer påverkar också belastningen på kroppen i både positiv och negativ riktning.

På Akiab har vi höj- och sänkbara arbetsbord, ergonomiska arbetsstolar och en mängd tillbehör. Allt för att avlasta dig och din kropp i vardagen.

Välkommen