Från A till Ö

Vi arbetar för en långvarig relation

Att känna våra kunder och deras behov är viktigt för oss. På så sätt så maximerar vi vår service och
utbudet av våra tjänster. Det blir kostnadseffektivt och vi tillsammans med kunden håller en hög
kvalitet i vårt samarbete.

Vi vill vara med från början

Från avveckling, flytt till inflyttning så är vi många gånger aktiva.
Vi kan göra en inventering av befintliga möbler och därefter gemensamt komma överens om vad och om något ska återanvändas. Därefter så beräknar vi värdet på det som går att sälja och kostnaden för tömning av lokalen.
Vi erbjuder flyttjänster genom våra samarbetspartners och ser till att ny inredning står på plats vid inflyttning.
Ett komplett koncept där vi har total överblick och kan snabbt vara flexibla vid eventuella ändringar.

Våra tjänster avgör kunden

Större företag har ofta möbelförråd där det inte finns någon som ansvarar för det. Här hjälper vi gärna till och ser till att så mycket som möjligt återanvänds och försöker minska ner
nyinköp då det inte behövs.

När det kommer till övriga tjänster så är det bara att fråga, vi hjälper till. Det vi inte kan göra själv  hänvisar vi till några av våra samarbetspartners där vi garanterar bra service och hög kvalitet.

Ta första steget till en kostnadseffektiv, miljövänlig affär med bra service och hög kvalitet

Kontakta oss